MedGen s.r.o. ISO 9001:2015 Certified

ISO 9001


- je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization). ISO 9001 je označení standardu pro systém managementu kvality.
Aktuální revidovaná verze se označuje ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016).
Standard ISO 9001 není metoda řízení, je to standard, který slouží jako referenční model pro nastavení základních řídicích procesů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka (proto systém řízení kvality). Je to norma procesně orientovaná. Stejně jako ostatní normy ISO vyžaduje následnou certifikaci zavedeného systému řízení (zavedených procesů) v organizaci. Výsledkem je certifikát, který je mezinárodně uznávaný a je předpokladem určité zralosti a vyspělosti organizace.

Zpět na úvod